Εἰσαγωγή

Νικόλαος (Σελέντης)
Μητροπολίτης Χαλκίδος
(19.11.1968 - 19.1.1975)

"εἰς μνημόσυνον αἰώνιον..."


Εἰσαγωγή

     Στίς 19 Ἰανουαρίου 2015 συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου (Σελέντη). Χρέος εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης εἶναι νά τόν «μνημονεύσωμεν». Ὄχι ἁπλῶς νά τόν θυμηθοῦμε, ὡς μία ἐκλεκτή προσωπικότητα πού πέρασε, ἀλλά  μέ τήν ἐκκλησιαστική καί θεολογική ἔννοια, νά τόν φέρουμε στίς καρδιές μας, νά ἐμπνευσθοῦμε καί εὐχαριστιακά νά κοινωνήσουμε μαζί του. Ἐκεῖνος στό οὐράνιο θυσιαστήριο, «ἔνθα ἦχος καθαρός ἑορταζόντων...» κι ἐμεῖς ἐδῶ στό ἐπίγειο, «οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες…». Γιατί στή θεία Λειτουργία τά πάντα ἑνώνονται καί «μία λειτουργία ἐπιτελεῖται» καί «τά ἄνω τοῖς κάτω συνομιλεῖ». Σκοπός μας δέν εἶναι νά γράψουμε ἕνα βιβλίο. Ἔχουν γραφεῖ ἀρκετά. Θέλουμε νά ξαναζήσουμε μαζί του τή δική του διαδρομή, τή δική του παρουσία μέσα ἀπό δικά του κείμενα καί ἀπό τή φωνή τῶν φωτογραφιῶν, πού ζωντανεύουν τά γεγονότα. Τίς περισσότερες ἀπό αὐτές μᾶς τίς προσέφερε ἕνας πιστός καθημερινός συνοδοιπόρος του, ὁ ἐκλεκτός ἀδελφός κ. Χρυσόστομος Ποπώλης, ἀπό τό προσωπικό του ἀρχεῖο καί ἀναφέρονται στήν περίοδο τῆς Ἀρχιερατικῆς του διακονίας ὡς Μητροπολίτου Χαλκίδος. Τίς ἐπεξεργάσθηκε ὁ γυιός του, ὁ καλός μας Ἀπόστολος. Γι’αὐτό δέν παρουσιάζουν ὅλη τή ζωή τοῦ Νικολάου.Ὁ ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νά ἀνατρέξει στά βιβλία τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 1) Φθιώτιδος Νικολάου «Νικόλαος Σελέντης, Μητροπολίτης Χαλκίδος» καί 2) Κυθήρων Σεραφείμ (Στεργιούλη) «Μία Φιλοκαλική Μορφή, ὁ Χαλκίδος Νικόλαος».