Φιλόξενος

     Ἡ Μητρόπολη καί τό σπίτι του ἦταν πάντα ἀνοικτά μέ φιλόξενη διάθεση. Καλοῦσε ὁμιλητές καί τούς προσέφερε τή φιλάδελφη φιλοξενία του. Φρόντιζε καί καλοῦσε κοντά του ἐκπροσώπους τῶν ἱεραποστολικῶν χωρῶν Ἀφρικῆς καί ἄλλων καί τούς ξεναγοῦσε στά ἱερά προσκυνήματα καί τίς Ἱερές Μονές. Ἰδιαιτέρως τιμοῦσε τούς Ρώσους στόν Ἃγιο Ἰωάννη τό Ρῶσο, ὅπως καί τόν Πατριάρχη Μόσχας Ποιμένα (1971). Ἐφήρμοζε τό ρητό: "τήν φιλοξενίαν διώκοντες" (Ρωμ.12,13),ἰδέ καί (Ἑβρ. 13, 1-2).